อนุทิน #88714

เหนื่อยใจส่งผลทางกาย หลังงานศพ รู้สึก กายพาเพลีย แต่งานที่รับมอบหมายต้องสานต่อ ...เดินทางไกลไปอยุธยาวันนี้  ไปประชุมเตรียมงานเกษยีณอายุราชการให้กับลูกจ้างสาธาฯ "การเดินทางคือการทำงาน" หวังใจว่าคงพบสิ่งดีๆที่กระตุ้นให้ใจคลายทุกข์ กายจะได้สุขไปด้วย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)