อนุทิน 88711 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐๑. ร่วมสัมภาษณ์และสนทนากับท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปขอบันทึกวิดีทัศน์การสัมภาษณ์ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เพื่อเป็นโครงการรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวของครูอาจารย์ ตลอดจนคนจากคณะแพทย์ผู้ที่ได้ออกไปมีบทบาททางด้านต่างๆของสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไว้เชิดชูให้ปรากฏแก่สังคม สืบทอดไว้ให้สังคมและครูอาจารย์แพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจในรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลและเรื่องราวบางแง่มุมต้องการเล่าเรื่องและนำเสนอด้วยการวาดภาพลายเส้น เลยมาชวนผมไปร่วมด้วย จึงได้ไปร่วมสัมภาษณ์เพื่อสัมผัสกับท่านโดยตรงซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆมาเล่าเรื่องด้วยการวาดภาพได้ดีขึ้น ท่านองคมนตรีนั้น ปรกติแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในทางวิชาการและงานเพื่อสาธารณะหลายด้านมากอยู่แล้ว แต่เมื่อได้ฟังการเติบโต พัฒนาการของชีวิตในช่วงต่างๆ และเบื้องหลังความเป็นมาของการงานต่างๆแล้ว ก็ได้ตระหนักว่าภารกิจชีวิตของท่านที่เป็นการปิดทองหลังพระหลายช่วงนั้น มีส่วนสำคัญมากอย่างยิ่งต่อสังคมและความเป็นชีวิตจิตใจไทย

เขียน 12 May 2011 @ 02:06 () แก้ไข 12 May 2011 @ 02:08, ()


ความเห็น (0)