อนุทิน 88710 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐๐. ร่วมดูแลผู้สร้างคนและบำรุงส่งเสริมความเป็นส่วนรวมของสังคม

เมื่อวันหยุด วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ร่วมกับทีมไปทำเวิร์คช็อปพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการวิจัยจากงานประจำด้วยวิธีจัดการความรู้แบบผสมผสานชุมชนปฏิบัติกับวิธีออนไลน์และการวิจัยแบบ PAR ให้กับโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์และโรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ โรงเรียนนี้ก่อตั้งในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยตระกูลของขุนช่วงสุวนิชซึ่งเป็นตระกูลที่มีบทบาทสำคัญของราชบุรีและของประเทศ ผมได้ตั้งใจไปทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้ให้อย่างเต็มที่เพราะตระกูลขุนช่วงสุวนิชเป็นผู้อุปถัมภ์วัดและการศึกษาในราชบุรีอย่างมาก รวมทั้งวัดเขาวังราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวังราชบุรี ผมเคยได้อาศัยเรียน บวช และศึกษาอบรมตนเองที่วัดเขาวังราชบุรี จึงรู้สึกดีใจที่เหมือนกับเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้แสดงความขอบคุณ ตอบแทนคุณท้องถิ่น และได้ใช้ความรู้ร่วมทำหน้าที่ดูแลผู้ที่สร้างคนและบำรุงส่งเสริมความเป็นส่วนรวมของสังคมอีกต่อหนึ่ง

เขียน 12 May 2011 @ 01:50 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)