อนุทิน 88709 - ลิ้นจี่เมืองฝาง

  ติดต่อ

วันนี้คุณดี๋บอกว่า "อย่ายึดติดกลับความสุข...เพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นานหรอก ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกลัวมัน...เพราะมันก็ไม่อยู่กับเรานานเหมือนกัน"
  เขียน:  

ความเห็น (0)