อนุทิน 88709 - ลิ้นจี่เมืองฝาง

วันนี้คุณดี๋บอกว่า “อย่ายึดติดกลับความสุข…เพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นานหรอก ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกลัวมัน…เพราะมันก็ไม่อยู่กับเรานานเหมือนกัน”

เขียน 12 May 2011 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)