อนุทิน 88709 - ลิ้นจี่เมืองฝาง

วันนี้คุณดี๋บอกว่า "อย่ายึดติดกลับความสุข...เพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นานหรอก ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกลัวมัน...เพราะมันก็ไม่อยู่กับเรานานเหมือนกัน"
เขียน 12 May 2011 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)