อนุทิน #88686

การประเมินชำนาญการ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ผมได้ฟากไฟล์ตัวอย่างประกอบการยื่น รองผอ.ชำนาญการ ไว้ที่

http://gotoknow.org/media/files/719228