อนุทิน 88651 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ความกลัว ความโลภ กับคอมพิวเตอร์ไวรัส

เรื่องของโปรแกรมสแกนไวรัสหลอกที่ชื่อ MAC Protector ที่มาหลอกดูดเงินและข้อมูลจากผู้ใช้เครื่อง Macintosh ที่คิดว่าตนเองปลอดภัย

เขียน 10 May 2011 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)