อนุทิน #88651

ความกลัว ความโลภ กับคอมพิวเตอร์ไวรัส

เรื่องของโปรแกรมสแกนไวรัสหลอกที่ชื่อ MAC Protector ที่มาหลอกดูดเงินและข้อมูลจากผู้ใช้เครื่อง Macintosh ที่คิดว่าตนเองปลอดภัย

เขียน:

ความเห็น (0)