อนุทิน 88650 - นายสามารถ

  ติดต่อ

ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำงานบางอย่างให้บรรลุผล ถึงแม้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ แต่ก็ได้รู้ในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้รู้
  เขียน:  

ความเห็น (0)