อนุทิน 88644 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ..ยิ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากเท่าไร 
  คนเรายิ่งบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้น
  เพียงนั้น...นี่คือวิธีคิดเชิงบวกมิใช่หรือ ?
 • 
 • ...ฉันควรขอบคุณ ผอ.สักร้อยครั้งดีหรือไม่
  ที่มอบหมายตำแหน่งใหม่โดยไม่ทันให้รู้ตัว
  อย่าปลื้มฉันให้มากนัก...แค่นี้ก็
  "งอมพระราม"แล้ว
เขียน 10 May 2011 @ 17:23 () แก้ไข 10 May 2011 @ 17:26, ()


ความเห็น (0)