อนุทิน 88644 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • ..ยิ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากเท่าไร 
  คนเรายิ่งบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้น
  เพียงนั้น...นี่คือวิธีคิดเชิงบวกมิใช่หรือ ?
 • 
 • ...ฉันควรขอบคุณ ผอ.สักร้อยครั้งดีหรือไม่
  ที่มอบหมายตำแหน่งใหม่โดยไม่ทันให้รู้ตัว
  อย่าปลื้มฉันให้มากนัก...แค่นี้ก็
  "งอมพระราม"แล้ว
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)