อนุทิน 88626 - นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช

กำลังจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือในการจัดทำ KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ (วันที่ 10 พ.ค. 54) ช่วงบ่ายอบรมเรื่อง blog (gotoknow)

เขียน 10 May 2011 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)