อนุทิน #88626

กำลังจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือในการจัดทำ KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ (วันที่ 10 พ.ค. 54) ช่วงบ่ายอบรมเรื่อง blog (gotoknow)

เขียน:

ความเห็น (0)