อนุทิน 88626 - นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช

  ติดต่อ

กำลังจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือในการจัดทำ KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ (วันที่ 10 พ.ค. 54) ช่วงบ่ายอบรมเรื่อง blog (gotoknow)

  เขียน:  

ความเห็น (0)