อนุทิน 88523 - แก้ว

แก้ว
หากไม่เคยแบก จะรับรู้ถึง "ความหนัก" ได้อย่างไร .. รู้ทุกข์เพราะการแบกแล้ว ค่อยๆปลง ค่อยๆวางไปเรื่อยๆ .. เส้นทางนี้ค ... http://j.mp/lcWoA4
เขียน 09 May 2011 @ 09:10 () แก้ไข 09 May 2011 @ 15:44, ()


ความเห็น (0)