อนุทิน 88520 - มะปรางเปรี้ยว

มีการปรับเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการ ในข้อที่ 1 ดังนี้

"สมาชิกไม่สามารถใช้บริการเพื่อหวังผลทางการค้าและเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้า การขายตรงหรือสินค้าใรูปแบบ MLM การทำ SEO หรือบริการต่างๆ ภายใต้การใช้บริการของ GotoKnowเนื่องจาก GotoKnow เป็นเว็บไซต์ที่เน้นผลประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงขอสงวนพื้นที่ไว้สำหรับการใช้งานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น"

เขียน 09 May 2011 @ 14:23 ()


ความเห็น (0)