อนุทิน 88507 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  วันนี้ เข้าอบรมการเงินและพัสดุที่กลุ่มโรงเรียน จัดโดย สพป.กจ.๔ ชอบคู่มืออบรมฯทำดีมีสาระ นำไปใช้ได้จริง ฝึมือคณะทำงานเจ้าหน้าที่เขต นำโดย รองฯสุทธิ กล่ำรักษ์ ซึ่งเป็นรองฯฝ่ายการเงินที่มีคุณภาพ รองสุทธิ กล่าวเปิดด้วยข้อคิด จดและจำไว้ว่า การเงิน..ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง ผิดพลาดเพียงก้าวเดียว เสียใจไปตลอดชีวิต..การไตรตรอง..เป็นเริ่องที่ประคองความผิดพลาด

  อย่าทำ..ในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์      อย่าคิด...ในสิ่งที่ไม่มีค่า

  อย่ารอ...ในสิ่งที่ไม่มีมา         อย่าไขว่คว้า..ในสิ่งที่ไม่มีจริง

ขอบคุณท่านรองฯสุทธิ และเจ้าหน้าที่การเงิน สพป.กจ๔

เขียน 09 May 2011 @ 09:47 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:32, ()


ความเห็น (0)