อนุทิน 88481 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เพื่อนส่งหนังสือ "ธรรมาจารย์อัญเชิญ พระธาตุ เสด็จ"  อ่านแล้วมหัศจรรย์ใจจริง ๆ
    พระธาตุเสด็จมาเองได้ด้วย...หากผู้อัญเิชิญมีบุญบารมีมากพอ...
  • เพื่อนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน...
  • ขอบคุณจากใจ  บารมีเท่าแสงหิ่งห้อยจะไปทำอะไรได้หรือเรา ?
เขียน 08 May 2011 @ 17:29 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)