อนุทิน 88481 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เพื่อนส่งหนังสือ "ธรรมาจารย์อัญเชิญ พระธาตุ เสด็จ"  อ่านแล้วมหัศจรรย์ใจจริง ๆ
    พระธาตุเสด็จมาเองได้ด้วย...หากผู้อัญเิชิญมีบุญบารมีมากพอ...
  • เพื่อนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน...
  • ขอบคุณจากใจ  บารมีเท่าแสงหิ่งห้อยจะไปทำอะไรได้หรือเรา ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)