อนุทิน #88462

  • ดอกราชพฤกษ์ร่วงโรยราบ่งบอกสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูกาลเปิดภาคเรียน
    คืนวันที่หมุนเวียนพร้อมวันวัยที่ผันเปลี่ยน   เหนือการบังคับควบคุม
  • ใบไม้ใบใหม่มาทดแทนใบเก่าที่เติบโต  ฉันคงต้องเอาใจใ่ส่บำรุงปุ๋ยแ่ห่งชีวิต
    ให้พวกเขาต่อไปด้วยรักและศรัทธา
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)