อนุทิน 88423 - หยั่งราก ฝากใบ

"สิ่งใดที่แม้แต่ตัวเราเองไม่ชอบ ก็จงอย่าหยิบยื่นให้แก่ผู้อื่น

สิ่งใดที่ไม่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา ก็จงอย่าปฏิบัติเช่นนั้นต่อเขา"

: ขงจื่อ

ต่อเองว่า...

และแม้สิ่งที่เราชอบและอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

ก็ไม่ควรรีบหยิบยื่นและปฏิบัติเช่นนั้นต่อผู้อื่น

โดยไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน

❤•♥(◠‿◠✿)

เขียน 07 May 2011 @ 06:30 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)