อนุทิน 88417 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๒๔ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน เดินทางไปอินเดียและเนปาล กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในนาม ยุวพุทธคลับ ๒๕ จำนวน ๗๐ คน

เขียน 07 May 2011 @ 01:10 ()


ความเห็น (0)