อนุทิน 88417 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

๒๔ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน เดินทางไปอินเดียและเนปาล กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในนาม ยุวพุทธคลับ ๒๕ จำนวน ๗๐ คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)