อนุทิน #88417

๒๔ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน เดินทางไปอินเดียและเนปาล กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในนาม ยุวพุทธคลับ ๒๕ จำนวน ๗๐ คน

เขียน:

ความเห็น (0)