อนุทิน #88403

วันนี้ปลื้มที่เห็นงานของตัวเองรายงานการปฏิบัติส่วนบุคคลของครูผู้สอน PSAR หรือ SAR ของครูผู้สอนและรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ไปอยู่บนเว็บ http://tymufc.fix.gs/index.php


"ชีวิตที่มีวินัย ใจที่ยกไว้สูง ความฉลาดที่ไม่แกมโกง คือ อุดมมงคลของชีวิต" ......ท่าน ว.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)