อนุทิน 88403 - ครูแอ๋ม

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ปลื้มที่เห็นงานของตัวเองรายงานการปฏิบัติส่วนบุคคลของครูผู้สอน PSAR หรือ SAR ของครูผู้สอนและรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ไปอยู่บนเว็บ http://tymufc.fix.gs/index.php


"ชีวิตที่มีวินัย ใจที่ยกไว้สูง ความฉลาดที่ไม่แกมโกง คือ อุดมมงคลของชีวิต" ......ท่าน ว.

เขียน 06 May 2011 @ 22:05 () แก้ไข 06 May 2011 @ 22:07, ()


ความเห็น (0)