อนุทิน 88376 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"If you would not be forgotten as soon as you are dead and rotten, either write something worth reading or do things worth the writing." Benjamin Franklin (http://www.quotationspage.com/quotes/Benjamin_Franklin/31)  

ถ้าคุณไม่อยากถูกลืมเมื่อคุณสิ้นชีวิตและเน่าเปื่อยไปแล้ว คุณควรเขียนสิ่งที่ควรค่าต่อการอ่าน หรือทำในสิ่งที่ควรค่าต่อการเขียนถึง

เขียน 06 May 2011 @ 09:43 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)