อนุทิน 88371 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๙๙.แหล่งประชุมและศูนย์ชุมชน

เป็นที่ปรึกษาให้กับบางกอกฟอรั่มโครงการพัฒนาการเรียนรู้สร้างสุขภาวะของชุมชนรอบสำนักงานศูนย์เรียนรู้ของ สสส.ที่กำลังสร้างที่สาธร ข้างมูลนิธิ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชน์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงร่วมกับทีมงานของบางกอกฟอรั่มไปประชุมในพื้นที่ร่วมกับกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารโครงการที่ชุมชนงามดูพลี ๑ ในอีก ๒ ชุมชนของพื้นที่โครงการ คือ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคง และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ พร้อมกับถือโอกาสเดินดูสภาพทั่วไปของชุมชน ที่ซึ่งใช้ประชุมเป็นสำนักงานสหกรณ์ของชุมชนที่เพิ่งสร้างเสร็จ ผู้รับเหมาเป็นสมาชิกของชุมชนและร่วมเป็นแกนนำของเครือข่ายทำงานในชุมชนด้วย จึงมีส่วนร่วมทำให้กับชุมชนตนเองไปด้วยโดยสร้างอย่างพิถีพิถันดีกว่าในแบบพร้อมกับรับงานต่ำกว่าราคาจริงถึง ๓ แสน สำนักงานมีห้องประชุมและมีบริเวณสำหรับใช้จัดกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านในชุมชน, ชุมชนต่างๆทั้งในเมืองหลวง เขตเมือง รวมทั้งในชนบท ควรมีแหล่งจัดเวทีชุมชนและอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวชีวิตความเป็นส่วนรวมที่ดีทั้งของชุมชนและของคนภายนอกที่ต้องการเชื่อมต่อกับชุมชน

เขียน 06 May 2011 @ 00:53 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)