อนุทิน 88362 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

เขียน 05 May 2011 @ 21:51 () แก้ไข 08 May 2011 @ 00:30, ()


ความเห็น (1)

ขอเปลี่ยนแปลวันเดินทาง จากวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม