อนุทิน 88362 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอเปลี่ยนแปลวันเดินทาง จากวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม