อนุทิน #88317

คนดีศรีโรงพยาบาล

วันนี้รับเกียรติบัตรและเสื้อ

ในห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

" คนดีศรีโรงพยาบาล" นั่นคือชื่อที่เรียกสำหรับรางวัลนี้

เดิมเรียก " ดาวเด่น " แต่ปัจจุบันเรียกคนดีศรีโรงพยาบาลเป็นการยกย่องคนที่ทำคุณงามความดีเพื่อโรงพยาบาล ซึ่งมีการสรรหาทุกๆเดือน

เดือนนี้มีคนได้รับรางวัลนี้ 2 คน คือเราและน้องเสาวลักษณ์ งานวสค.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)