อนุทิน 88317 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

คนดีศรีโรงพยาบาล

วันนี้รับเกียรติบัตรและเสื้อ

ในห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

" คนดีศรีโรงพยาบาล" นั่นคือชื่อที่เรียกสำหรับรางวัลนี้

เดิมเรียก " ดาวเด่น " แต่ปัจจุบันเรียกคนดีศรีโรงพยาบาลเป็นการยกย่องคนที่ทำคุณงามความดีเพื่อโรงพยาบาล ซึ่งมีการสรรหาทุกๆเดือน

เดือนนี้มีคนได้รับรางวัลนี้ 2 คน คือเราและน้องเสาวลักษณ์ งานวสค.

เขียน 04 May 2011 @ 21:33 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)