อนุทิน 88311 - ศรีกรม

  • ๔ พ.ค. ไปประขุมคณะทำงานโครงการุณภาพขีวิตฯ/คณะกรรมการตรวจรับ cctv
  • ตอนบ่ายประชุมคณะทำงานสารบบคดีด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐฯ
  • เข้าเรียนตามปรกติ
เขียน 04 May 2011 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)