อนุทิน 88311 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๔ พ.ค. ไปประขุมคณะทำงานโครงการุณภาพขีวิตฯ/คณะกรรมการตรวจรับ cctv
  • ตอนบ่ายประชุมคณะทำงานสารบบคดีด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐฯ
  • เข้าเรียนตามปรกติ
  เขียน:  

ความเห็น (0)