อนุทิน 88297 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

AWS RDS Read Replica มีปัญหาเรื่อง latency ตอนนี้ GotoKnow เปลี่ยนมา DB Instance ตัวเดียวแต่ขนาดใหญ่ขึ้นแทน

เขียน 04 May 2011 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)