อนุทิน 88284 - ประชุม โพธิกุล

  ติดต่อ

การให้ความใส่ใจทางบวกกับตนเอง

ข้าพเจ้าเป็นอยู่

ข้าพเจ้ามีอยู่

ข้าพเจ้าเป็นคนดี

ข้าพเจ้าทำได้

คิดอย่างไร ท่านจะได้อย่างนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)