อนุทิน #88284

การให้ความใส่ใจทางบวกกับตนเอง

ข้าพเจ้าเป็นอยู่

ข้าพเจ้ามีอยู่

ข้าพเจ้าเป็นคนดี

ข้าพเจ้าทำได้

คิดอย่างไร ท่านจะได้อย่างนั้น

เขียน:

ความเห็น (0)