อนุทิน 88257 - นางสาว สุมณวรรณ มะลิลา สมแสง

อยากให้ช่วยกันแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทั้งที่เป็นประเด็นปัญหาหรือกิจกรรมที่กระทำเพื่ออนุรักษ์ รักษา จัดสรร จัดการ หรือวิธีการใด ๆ ที่เป้นการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน….

เขียน 03 May 2011 @ 13:36 ()


ความเห็น (0)