อนุทิน 88249 - krugui

  ติดต่อ

@@@การละกิเลสยากมาก  เพราะพากันมุ่งไปละกิเลสคนอื่นไม่มุ่งละกิเลสตนเอง   อย่าไปมัวเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นเพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสผู้อื่นนั้น   ยังจะเพิ่มกิเลสตนเองให้มากขึ้น   กิเลสของใครคนใดใครคนนั้นต้องแก้  ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้@@@

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)