อนุทิน 88249 - krugui

krugui

@@@การละกิเลสยากมาก  เพราะพากันมุ่งไปละกิเลสคนอื่นไม่มุ่งละกิเลสตนเอง   อย่าไปมัวเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นเพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสผู้อื่นนั้น   ยังจะเพิ่มกิเลสตนเองให้มากขึ้น   กิเลสของใครคนใดใครคนนั้นต้องแก้  ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้@@@

เขียน 03 May 2011 @ 10:00 () แก้ไข 03 May 2011 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)