อนุทิน 88217 - พรรณเพ็ญ หงอสกุล

เสาร์ที่ 30 เม.ย. 54 ได้มีโอกาสเยือนปราจีนบุรี ชมโบราณสถาน อ.ศรีมโหสถ ประกอบด้วย สระแก้ว, สระมรกต และรอยพระพุทธบาทคู่

"สระแก้ว" อยู่ในเขตอำเภอโคกปีบ ลักษณะเป็นสระน้ำสี่เหลื่ยมจตุรัสขนาด 18 x 18 เมตร ขุดลงไปในชั้นศิลาแลงธรรมชาติ ขอบสระมีการสลักรูปช้าง เสือ มกร และงู ในกรอบภาพสี่เหลื่ยม รวมทั้งสิ้นถึง 45 ตัว สันนิษฐานว่า "สระแก้ว" ถูกขุดขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม

จากสภาพที่เห็น "สระแก้ว" อยู่ท่ามกลางบริเวณที่ระบุเป็นโบราณสถานศรีมโหสถ ซึ่งกินพื้นที่กว้างขวาง ประมาณ 2,800 ไร่ มีจุดที่ระบุเป็นโบราณสถานอีกหลายสิบจุด แทรกอยู่ตามบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินของชาวบ้าน ทำให้คะเนได้ว่าบริเวณนี้ต้องเป็นศูนย์กลางความเจริญในสมัยนั้น

นอกจากนั้นยังมีการขุดค้นพบ "สระมรกต" และ "รอยสลักพระพุทธบาทคู่" ซึ่งถูกระบุว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย สลักบนศิลาแลง เป็นรอยคู่ ซึ่งไม่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มักพบเป็นรอยเดี่ยวมากกว่า

ไม่มีใครทราบที่มาของชาว

เขียน 02 May 2011 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)