อนุทิน 88215 - ศรีกรม

  • วันนี้ไปเตรียมงานที่ศูนย์แจ้งวัฒนะฯ
  • จัดทำป้ายเตรียมงานและการต้อนรับ
  • ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการตอนรับ
  • วันนี้เดินทางสะดวกและรถไม่ติด
เขียน 02 May 2011 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)