อนุทิน 88215 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้ไปเตรียมงานที่ศูนย์แจ้งวัฒนะฯ
  • จัดทำป้ายเตรียมงานและการต้อนรับ
  • ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการตอนรับ
  • วันนี้เดินทางสะดวกและรถไม่ติด
  เขียน:  

ความเห็น (0)