อนุทิน 88204 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Trust คือ Foundation ของการจัดการชุมชนออนไลน์ กัลยาณมิตรเหมือนเป็นจุดเด่นของ GotoKnow (http://GotoKnow.org) - via Twitter

เขียน 02 May 2011 @ 15:06 () แก้ไข 02 May 2011 @ 15:40, ()


ความเห็น (0)