อนุทิน 88179 - แก้ว

แก้ว
ถ้าแบ่งเวลาในแต่ละวันได้ดี เวลาในการทำสิ่งที่ต้องทำ ก่อน-หลัง สิ่งที่อยากทำ ชีวิตจะประสบกับความสุขและความสำเร็จ - via Twitter
เขียน 30 Apr 2011 @ 12:10 () แก้ไข 02 May 2011 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)