อนุทิน 88157 - อิน

  ติดต่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้ให้บริการชุมชน ทหารจากค่ายทหาร ใช้อาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน สรุปผลการฝึกของทหาร

และในวันเดียวกันนี้ พ.อ.ไตรพล ปานสีทอง กองการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้บริจาคสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงินจำนวน 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่ นี้ เป็นอย่างสูง

  เขียน:  

ความเห็น (0)