อนุทิน 88154 - อิน

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

จัดทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพลวันขึ้นปีใหม่ 255 เป็นประเพณีทุกปีสืบต่อกันมา

 และจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554  คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ 

"รอบคอบ รู้คิด มี จิตสาธารณะ"...

  เขียน:  

ความเห็น (0)