อนุทิน 88153


อิน
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2553

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2553

ที่โรงเรียนบ้านนาลับแลง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

2.โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)

3.โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

4.โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้

5.โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

6.โรงเรียนบ้านหนองหิน

7.โโรงเรียนบ้านนาลับแลง

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน ต้องมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาต่อกัน

รู้จักการปรับตัว มีการทำงานเป็นทีมที่เกิดประสิทธิภาพ

เป็นฝึกการสร้างจิตสำนึก มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม รักษาทรัพยากรธรรมชาติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท