อนุทิน 88103 - paque

  ติดต่อ

30 เม.ย.2554 เป็นวันเสาร์สุดสัปดาห์ของเดือนที่ 4 แห่งปี 2554 พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า May Day หรือ Labour Day เป็นวันที่คนทำงานใฃ้แรงงานได้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันตามกฎขององค์การสหประชาชาติ (UN) อันเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติของโลกนี้ทั้งในอดีต ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน เหมือนกับตอนนี้ที่เราก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติในเรื่องของ... เป็นอันว่ารู้กันนะครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)