อนุทิน 88097 - ครูผาน้อย

วันนี้ทางโรงเรียนเตรียมการปรับสถานที่เตรียมการย้ายอาคารเรียนมาอยู่รวมกัน เสียดายต้นประดู่ใหญ่อายุประมาณ 100 ปี ที่ต้องถูกโค่น การพัฒนามีได้และมีเสีย

เขียน 30 Apr 2011 @ 13:39 () แก้ไข 09 May 2011 @ 18:21, ()


ความเห็น (0)