อนุทิน 88089 - โสภณ เปียสนิท

เขียนรายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อรอรับการประเมิน SAR และ สมศ. ต่อไป ได้แง่คิดว่า ควรเขียนบันทึกไว้หลังการสัมมนาทันทีไม่ควรปล่อยไว้นาน เพราะจะลืมเสียก่อน นึกไม่ออกว่า ไปแล้วได้ผลอย่างไร

เขียน 30 Apr 2011 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)