อนุทิน 88089 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เขียนรายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อรอรับการประเมิน SAR และ สมศ. ต่อไป ได้แง่คิดว่า ควรเขียนบันทึกไว้หลังการสัมมนาทันทีไม่ควรปล่อยไว้นาน เพราะจะลืมเสียก่อน นึกไม่ออกว่า ไปแล้วได้ผลอย่างไร
  เขียน:  

ความเห็น (0)