อนุทิน 88067 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ไปอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  • บ่ายประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินรายได้

 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

  • ไปอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  • บ่ายประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานคณะฯ

๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

  • ไปประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้สูงขึ้น
  • และฟังการบรรยาย เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยผศ.ดร.ศิขรินทร์ สุขโต

๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
เขียน 29 Apr 2011 @ 18:15 () แก้ไข 29 Apr 2011 @ 18:16, ()


ความเห็น (0)