อนุทิน 87996 - นาย โมไนย โรปริรัมย์

เหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ไม่สงบวันนี้ช่วงเช้าเสียงปืนใหญ่ดังตลอดเวลา อำเภอสังขะ มีจุดอพยพขณะนี้ 5 จุด คื่อ ร.ร.โคกไทร ต.จารย์ วัดบ้านจารย์ ต.จารย์ ร.ร.ตาแตรว-ทับดัด ต.ตาตุม อบต.สะกาด ต.สะกาด ร.ร.กระเทียมวิทยา ต.กระเทียม 28 เมษายน 2554

เขียน 28 Apr 2011 @ 11:07 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)