อนุทิน 87993 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๘๔ |

ท่าน ผอ.วัฒนา คุณประดิษฐ์ แห่งโรงเรียนบ้านซิวาเดอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความกรุณาเปิดบล็อกใหม่ ห้องสมุดชายขอบ ที่เราร่วมกันสร้าง และ 

ให้เกียรติบันทึกที่เขียนถึงผมเป็นบันทึกแรก ขอบพระคุณอาจารย์ wasawat Deeman

ขอบคุณท่านเช่นกันครับ เดี๋ยวจะแวะไปตอบบันทึกนะครับ ;)...

มหัศจรรย์โลกออนไลน์ Social Network

เขียน 28 Apr 2011 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)