อนุทิน 87970 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ฉันรู้สึกเจ็บลึก ๆ กับข่าวการขายปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบางแห่ง
    "ทั้งคนซื้อคนขายเลวบริสุทธิ์พอ ๆ กัน"  
  • เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นคน   คงจะจริงสำหรับคนสิ้นคิด
    บางคน
  • เมื่อโลกเข้าสู่ยุค "ทุนนิยม  หิริโอตตัปปะก็สะกดไม่เป็็น"
    คุ้มค่าไหมกับมลทินชีวิตเมื่อความจริงถูกเปิดเผย
  เขียน:  

ความเห็น (0)