อนุทิน 8790 - พรรณี

พรรณี

อบรม มินิ MBA (ส้มหล่น)

ได้รับโอกาสให้เข้าอบรม มินิ MBA (วันที่ ๘ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๕๑) ครั้งแรกไม่อยู่ในรายชื่อผู้เข้าอบรม  ได้ถามหัวหน้าว่า ไม่ให้เข้าหรือคะ  หัวหน้าบอกให้รอ รุ่นต่อไป  ก็ทำใจที่จะไม่ทุกข์กับการไม่ได้รับพิจารณา

จนวันสุดท้าย ตรวจสอบรายชื่อและเวลาเข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมมากกว่าร้อยละ ๙๕  ในรายชื่อผู้เข้าอบรม  มีบางท่านช่วงสุดท้ายของการอบรมท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ  ก็เลยได้เข้าอบรมแทน 

วันนี้ อ.นพ.วิโรจน์ บรรยาย เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  วิทยากรน่ารักมาก  ท่านยกย่องผู้ที่ทำความดีให้สังคม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ทำให้เกิดกำลังใจที่ สังคมยังไม่สิ้นคนดี ค่ะ

เขียน 30 May 2008 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)