อนุทิน 87862 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

อากาศริมฝั่งโขง ที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เย็นสบายดีทั้งคืน

เขียน 25 Apr 2011 @ 04:27 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:25, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แก้วกัลยาค่าล้ำนำเสน่ห์

ยิ้มแย้มเก๋อบอุ่นกรุ่นปลอบขวัญ

บำบัดทุกข์บำรุงสุขปลุกชีวัน

นำภาพฝันอุ่นเกื้อเอื้อผองชน