อนุทิน #87845

| อนุทิน ... ๑๕๗๔ |

"โรงเรียนแห่งความสุข" และ "ครูดี" โครงการ ๒ โครงการสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ รหัส ๕๓ เสร็จสิ้นลง

วิทยากรทุกท่านเดินทางกลับที่พักปัจจุบันปลอดภัย

ทีมงานมาพักเหนื่อยกันที่ "แกงร้อน+บ้านสวน" ตอนนี้แยกย้ายกันแล้ว

คาดกว่า ทุกคนต่างอยากนอนหลับพักผ่อน เพื่อทำงานต่อไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)