อนุทิน #87844

เชิญชวน...จัดตั้ง...สถาบันชีวิต...เพื่อการเรียนรู้..ในตัว.ตน..(สามารถจัดตั้งได้ในทุกๆบุคคลไม่จำกัดเพศและวัย)...ยายธี

เขียน:

ความเห็น (0)