อนุทิน #87833

  ติดต่อ

        มองคน อย่ามองที่เชียงใหม่     

   เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นอันดับสูงของเมืองไทย เมื่อความเจริญมาเยือนมากขึ้น อัตราการเติมโตของกระชากรก็สูงตาม  ทั้งคนท้องถิ่นเอง/ คนต่างถิ่น / และต่างชาติ  ครั้นมีเหตุการทางอาชญากรรม ทะเลาะ วิวาท กันอย่างรุนแรง ผู้คนมักมองว่า เชียงใหม่ไม่เหมือนก่อนแล้ว อดีตเคยเป็นเมืองวัฒนธรรม ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี ควรมองการกระทำของคน  มากมองที่เชียงใหม่ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)