อนุทิน 87833 - Teerachai Suksod

Teerachai Suksod
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        มองคน อย่ามองที่เชียงใหม่     

   เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นอันดับสูงของเมืองไทย เมื่อความเจริญมาเยือนมากขึ้น อัตราการเติมโตของกระชากรก็สูงตาม  ทั้งคนท้องถิ่นเอง/ คนต่างถิ่น / และต่างชาติ  ครั้นมีเหตุการทางอาชญากรรม ทะเลาะ วิวาท กันอย่างรุนแรง ผู้คนมักมองว่า เชียงใหม่ไม่เหมือนก่อนแล้ว อดีตเคยเป็นเมืองวัฒนธรรม ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี ควรมองการกระทำของคน  มากมองที่เชียงใหม่ 

เขียน 24 Apr 2011 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)