อนุทิน 87817 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๙๘. Liberal Arts : ศาสตร์ศิลป์เพื่อสร้างคนและมุ่งสู่คุณค่าที่แท้เพื่อความเป็นอิสรภาพทางปัญญาของมนุษย์

"....วิทยาศาสตร์ เมื่อเติมความเป็นศิลปะเข้าไป ก็ทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นสุนทรียะ มีความละเอียดอ่อนและความงามทางจิตใจ ศิลปะ เมื่อเติมความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไป ก็ทำให้เป็นศิลปะที่มี Logic....."

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
สวนสามพราณ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)