อนุทิน 87806 - ณัฐพัชร์

๒๓ เมษายน ๒๔๘๙ 
รัชกาลที่ ๘ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาล ..

(อ้างอิง : Mahidol University Archives and Museum Newsletter : จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔)

เขียน 23 Apr 2011 @ 20:09 () แก้ไข 23 Apr 2011 @ 20:10, ()


ความเห็น (0)