อนุทิน 87806 - ณัฐพัชร์

  ติดต่อ

๒๓ เมษายน ๒๔๘๙ 
รัชกาลที่ ๘ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาล ..

(อ้างอิง : Mahidol University Archives and Museum Newsletter : จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)