อนุทิน 87793 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คู่มือการบริหารจัดการภาครัฐ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=755

เขียน 23 Apr 2011 @ 10:50 ()


ความเห็น (0)