อนุทิน #87743

  • ...ปัจจุบันคือผลของอดีต
    อนาคตคือผลของปัจจุบัน...

                                     ธรรมทิพย์
เขียน:

ความเห็น (0)