อนุทิน 87743 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...ปัจจุบันคือผลของอดีต
    อนาคตคือผลของปัจจุบัน...

                                     ธรรมทิพย์
  เขียน:  

ความเห็น (0)