อนุทิน 87727 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดบรรยายพิเศษฟรีครับ ตามรายละเอียด (ดูที่นี่ http://mba.kku.ac.th/index.php?gid=about&cid=special )

เขียน 22 Apr 2011 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)